ברוח חג החירות – המסע אל החופש

לשכת רה"מ
קריית הממשלה, קפלן 3
ירושלים, 91950
PMO.HEB@it.pmo.gov.il
לידי מר בנימין נתניהו

17/04/2011

גלעד,

השבוע יחול לו חג הפסח - חג החירות. ואתה עודך בשבי.
לחירות משמעות פיזית - גופנית של ממש והן משמעות נפשית. אומרים: "בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז". מצרים מסמלת את המישור הפיזי ו"עם לועז" הן המילים המסמלות את המישור הרוחני. היציאה הפיזית אפשרה לעם ישראל להיות בן חורין והיציאה מהשעבוד התרבותי, אפשרה לעם ישראל לשוב להיות נאמן לטבעו ולמצפונו. גם החמץ אותו אנו מבערים מסמל את יצר הרע שמקנן בכל אחד מאתנו. בדיקת החמץ היא למעשה הבדיקה שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק - לבדוק את החמץ (יצר הרע) שבנשמתנו.

אתה לא תשב מסביב לשולחן עם בני משפחתך. לא תקרא בהגדה, לא תשאל את קושיות ולא תמצא את האפיקומן - כי לא תינתן לך האפשרות לחפשו. על פניו אתה כבר גדול בשביל הדברים הללו, אבל אני בטוחה שבעיניים של הוריך, אתה עדיין הבייבי שלהם ותמיד תהיה.

נמנעים ממך ונגזלים ממך כל כך הרבה דברים בשנים הללו בהן אתה מוחזק בשבי. כל כך הרבה מעבר לחירות הפיזית והנפשית שלך. נגזלת ממך האפשרות להיות עם בני משפחתך בזמנים טובים ובזמנים לא טובים, נגזלת ממך האפשרות למצוא ולחוות אהבה, נגזלת ממך האפשרות למצוא את מקומך בעולם, להחליט מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול ועוד כל כך הרבה דברים.

מגיע לך יותר מהמדינה שלנו. המדינה ששלחה אותך לשרת בצבא ולהגן עלינו - אזרחיה. היא חייבת לך ובגדול, לעשות כל שביכולתה על מנת לשחרר אותך מהתופת שאתה חווה. אסור לה ולנו לנוח על זרי דפנה ולתת לאפשרות לשחרר אותך מן השבי לחמוק לה מבין האצבעות. לא הייתי רוצה שתהפוך לרון ארד ועוד עשר שנים אמצא את עצמי כותבת מכתב נוסף למען שחרורך, אחרי 15 שנים בשבי. אני לא רוצה, אבל לא יכולה שלא להעלות את הרעיון הזה על דעתי. לצערי הרב, זה עוד עלול לקרות...

ברוח חג הפסח, ברוח חג החירות, אני מאחלת לך גלעד שתזכה ליציאת מצרים ולנו - לאזרחי המדינה ולעומדים בראשה אני מאחלת שנערוך "בדיקת חמץ" בנשמתנו ושכל אחד ואחד מאיתנו יבדוק את עצמו - האם עשינו די למען שחרורך השנה. ולשוביך אני מאחלת שאף הם יבערו את החמץ שמקנן בקרבם.